Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu psychologicznego mieszczącego się w Częstochowie przy ul. Kościuszki 10. Oferuję specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Zapraszam na konsultację, jeśli obserwujesz u swojego dziecka:
- problemy z zachowaniem (agresja, wybuchy złości, itp.),
- obniżone poczucie własnej wartości,
- wycofywanie się z kontaktów społecznych, nieumiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami,
- problemy z prawidłowym wyrażaniem, rozpoznawaniem emocji,
- nadmierną płaczliwość, nadmierne reagowanie złością, itp.
- nadmierne reagowanie lękiem,
- obniżony nastrój, smutek, niechęć do podejmowania codziennych aktywności,
- problemy z adaptacją w przedszkolu lub szkole,
- przeżywanie sytuacji kryzysowych (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, itp.)