mgr Julita Kielińska – psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy Częstochowa

Jestem magistrem psychologii, specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jako psycholog praktyk posiadam doświadczenie w pracy w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, jako psycholog dziecięcy. Jestem również nauczycielem akademickim - pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadzę zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki, m.in. z zakresu psychologii rozwojowej dzieciństwa, psychologii klinicznej, psychologii emocji i motywacji. Jestem prelegentem na konferencjach i sympozjach specjalistycznych, członkiem międzynarodowych zespołów badawczych; publikuję artykuły w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii społecznej.

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stale podnoszę swoje kompetencje i aktualizuję swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej. Ukończyłam m.in. szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozy inteligencji testem Stanford-Binet. Obecnie jestem w trakcie podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

W swojej pracy korzystam z metod opartych na dowodach naukowych. Szczególnie specjalizuję się w pracy z młodzieżą doświadczającą zaburzeń lękowych. W gabinecie staram się tworzyć przyjazną, przytulną atmosferę, sprzyjającą efektywnej pracy i szczerej rozmowie.