Oferta

Konsultacja psychologiczna

Psycholog dziecięcy Częstochowa
Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się bez dziecka - podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/rodzicami dotyczący tematu, z jakim się zgłaszają, a także funkcjonowania dziecka w domu, przedszkolu, szkole, itp. oraz jego dotychczasowego rozwoju. Podczas tego spotkania formułowane są wstępne wnioski, porady i ustalane ewentualne warunki dalszej współpracy. Kolejne spotkanie to spotkanie psychologa z dzieckiem. Rodzic zwykle w nim nie uczestniczy (poza szczególnymi przypadkami np. wiek dziecka poniżej 3 r.ż. lub nasilony lęk separacyjny). Spotkanie sam na sam z dzieckiem daje możliwość nawiązania bezpiecznej relacji z terapeutą oraz stworzenia warunków do swobodnej rozmowy. Spotkanie przybiera formę atrakcyjnych dla dziecka gier i zabaw, które mają jednak znaczenie diagnostyczne lub terapeutyczne. Więcej o tym, kiedy zgłosić się na konsultację znajdziesz we wskazówkach dla pacjentów.


Indywidualna terapia psychologiczna

Psycholog dziecięcy Częstochowa
Praca indywidualna daje możliwość pełnego dopasowania metod i technik terapeutycznych do danej osoby i przeżywanych przez nią trudności. W swojej pracy korzystam z technik terapii poznawczo-behawioralnej, a także terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Do skorzystania z terapii zapraszam przede wszystkim dzieci doświadczające trudności w relacjach rodzinnych, rówieśniczych, doświadczające stanów lękowych, obniżonej samooceny, a także pacjentów kierowanych na terapię psychologiczną z polecenia lekarza.


Terapia autyzmu, ADHD

Psycholog dziecięcy Częstochowa
Indywidualne zajęcia dla dzieci z postawioną diagnozą autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD. Zajęcia ukierunkowane są na wzmocnienie kompetencji społecznych oraz kontrolę emocji. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy treningu umiejętności społecznych oraz terapii behawioralnej, a także elementy terapii integracji sensorycznej (jeśli zachodzi taka potrzeba).
Diagnoza psychologiczna, badanie psychologiczne

Psycholog dziecięcy Częstochowa
Obszar dokonywanej diagnozy dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców. Istnieje również możliwość uzyskania pisemnej opinii dotyczącej wniosków z przeprowadzonego badania.
Ponadto w gabinecie dokonywana jest także:

- diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka – tzw. diagnoza funkcjonalna, diagnoza ogólnego rozwoju dziecka. Badanie obejmuje wszystkie najważniejsze sfery rozwoju takie jak: rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny, językowy. Jest dokonywane za pomocą specjalistycznego, wystandaryzowanego narzędzia psychologicznego. Pozwala sprawdzić czy rozwój przebiega harmonijnie. Po przeprowadzonym badaniu wydawana jest pisemna opinia. Diagnozę można przeprowadzić już od 1 miesiąca życia dziecka.

- diagnoza ryzyka dysleksji – dedykowana dzieciom przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Celem jest wyłapanie ewentualnych trudności rozwojowych przyczyniających się do późniejszych problemów w nauce czytania i pisania jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń, które zapobiegną późniejszym problemom edukacyjnym.