Oferta

Konsultacja psychologiczna

Psycholog dziecięcy Częstochowa
Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się bez dziecka lub nastolatka - podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/rodzicami dotyczący tematu, z jakim się zgłaszają, a także funkcjonowania dziecka w domu, przedszkolu, szkole, itp. oraz jego dotychczasowego rozwoju. Podczas tego spotkania formułowane są wstępne wnioski, porady i ustalane ewentualne warunki dalszej współpracy. Kolejne spotkanie to spotkanie psychologa z dzieckiem. Rodzic zwykle w nim nie uczestniczy (poza szczególnymi przypadkami np. wiek dziecka poniżej 3 r.ż. lub nasilony lęk separacyjny). Spotkanie sam na sam z dzieckiem daje możliwość nawiązania bezpiecznej relacji z terapeutą oraz stworzenia warunków do swobodnej rozmowy. W przypadku młodszych dzieci, spotkanie często przybiera formę atrakcyjnych dla dziecka gier i zabaw, które mają jednak znaczenie diagnostyczne lub terapeutyczne.


Indywidualna terapia psychologiczna

Psycholog dziecięcy Częstochowa
Praca indywidualna daje możliwość pełnego dopasowania metod i technik terapeutycznych do danej osoby i przeżywanych przez nią trudności. W swojej pracy korzystam z technik terapii poznawczo-behawioralnej, a także terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W pracy opieram się na metodach opartych na dowodach. Do skorzystania z terapii zapraszam przede wszystkim dzieci oraz nastolatki doświadczające trudności w relacjach rodzinnych, rówieśniczych, doświadczające stanów lękowych, obniżonej samooceny, a także pacjentów kierowanych na terapię psychologiczną z polecenia lekarza.Diagnoza psychologiczna, badanie psychologiczne

Psycholog dziecięcy Częstochowa
Obszar dokonywanej diagnozy, stosowane metody oraz narzędzia diagnostyczne dopasowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców. Istnieje również możliwość uzyskania pisemnej opinii dotyczącej wniosków z przeprowadzonego badania.
Ponadto w gabinecie dokonywana jest także:

- diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka – tzw. diagnoza funkcjonalna, diagnoza ogólnego rozwoju dziecka. Badanie obejmuje wszystkie najważniejsze sfery rozwoju takie jak: rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalno-społeczny, językowy. Jest dokonywane za pomocą specjalistycznego, wystandaryzowanego narzędzia psychologicznego. Pozwala sprawdzić czy rozwój przebiega harmonijnie. Po przeprowadzonym badaniu wydawana jest pisemna opinia.

- diagnoza ryzyka dysleksji – dedykowana dzieciom przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Celem jest zdiagnozowanie ewentualnych trudności rozwojowych, przyczyniających się do późniejszych problemów w nauce czytania i pisania, jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń, które zapobiegną późniejszym problemom edukacyjnym.