Oferta

- Konsultacja psychologiczna
- Poradnictwo psychologiczne
- Terapia psychologiczna
- Zajęcia wspomagające rozwój dziecka
- Interwencja kryzysowa

Jak wygląda typowa wizyta?

Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się bez dziecka - Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/rodzicami dotyczący tematu, z jakim się zgłaszają, a także funkcjonowania dziecka w domu, przedszkolu, szkole, itp. oraz jego dotychczasowego rozwoju. Podczas tego spotkania formułowane są wstępne wnioski, porady i ustalane ewentualne warunki dalszej współpracy.

Kolejne spotkania to spotkania psychologa z dzieckiem. Rodzic zwykle w nich nie uczestniczy (poza szczególnymi przypadkami np. wiek dziecka poniżej 3 r.ż. lub nasilony lęk separacyjny). Spotkanie sam na sam z dzieckiem daje możliwość nawiązania bezpiecznej relacji z terapeutą oraz stworzenia warunków do swobodnej rozmowy. Spotkania przybierają formę atrakcyjnych dla dziecka gier i zabaw, które mają jednak znaczenie diagnostyczne lub terapeutyczne.